Desatero bezpečí

Pravidla, které by jste měli dodržovat při vstupu na bruslařskou dráhu Lipno

  1. Nevstupuj na led, pokud nemáš jistotu, že Tě unese!
  2. Hromadné bruslení je nebezpečné, pokud nemá led sílu 18 cm !
  3. Nepohybuj se na ledě ve skupinách!
  4. Na ledě se chovej obezřetně a prozíravě, při praskání ledu nepokračuj dále v pohybu, více rozlož svou váhu na ploše!
  5. Používej sebezáchranné hroty!
  6. Jisti se při pobytu na ledě (lanem, přilbou, připoutáním ke kamarádovi apod.)
  7. Nevstupuj na jezero v místech, kde může být tenčí led (např. v místě přítoků, potoků, mokřin a mostů)!
  8. Měj u sebe pomůcky pro nadlehčení při případném propadnutí!
  9. V případě záchranné akce zajisti postiženému teplo a základní životní funkce!
  10. Při jakémkoliv nebezpečí volej vždy záchranáře na tísňové lince 112!